U bevindt zich hier: Home

Nieuwe keuzeboom voet-en beenbescherming - 4-7-2016

De NEN werkgroep voetbescherming heeft een nieuwe keuzeboom voet- en been bescherming ontwikkeld en deze is te downloaden op  https://www.nen.nl/NEN-Shop/Persoonlijke-beschermingsmiddelen/Keuzeboom-helpt-bij-keuze-veiligheidsschoenen.htm

Welkom

De naam van Branchevereniging AVAG is op 25 november 2016 tijdens de Algemene Ledenvergadering gewijzigd in "Vereniging Veilig & Gezond Werken". De nieuwe naam vertaalt precies waar de vereniging zich dagelijks mee bezig houdt in de wereld van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). In de loop van 2017 zal de website wordenaangepast. 

Wij zijn een branchevereniging die zich sinds de oprichting in 1994 inspant voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de werkomgeving. Binnen deze organisatie zijn bedrijven vertegenwoordigd die een uitstekende naam hebben verworven op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid.

VVGW, hèt aanspreekpunt voor overheid en bedrijfsleven
De Vereniging Veilig en Gezond Werken onderhoudt op zowel nationaal als internationaal niveau contacten met organisaties die raakvlakken met de branche hebben. Het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN), de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen (NVVK) en de European Safety Federation (ESF) zijn daar goede voorbeelden van. Met name de Europese eenwording maakt internationale contacten onontbeerlijk. Via ESF bij het Europese Parlement bieden alle betrokkenen helder inzicht in besluitvormingsprocessen. Het voordeel hiervan is dat op deze wijze de vereniging snel en adequaat kan reageren op voorstellen die niet alleen van invloed zijn op de bedrijfsvoering, maar tevens een algemeen maatschappelijk (Europees) belang kunnen dienen. Daarnaast is de Vereniging Veilig en Gezond Werken, samen met o.a. TNO Arbeid en de NVVK, lid van het RAI ARBO- en Brandtentoonstellingscomité.

Opleidingen
Zeker binnen een vakgebied als bedrijfsveiligheid en –hygiëne is het bijhouden van vakkennis een vereiste. Een belangrijk doel van de AVAG is het stimuleren van het juiste gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM´s) om op verantwoorde en veilige wijze werkzaamheden uit te voeren die bedreigend zijn voor de gezondheid. Professionele en brede voorlichting door de branche over de eigenschappen en toepassingen van deze beschermingsmogelijkheden is onontbeerlijk. In samenwerking met de verscheidene branchegerichte onderwijsinstellingen worden cursussen en opleidingen georganiseerd die de kwaliteit van het kennisniveau binnen de branche verder bevorderen en garanderen.

Vereniging Veilig & Gezond Werken - Gooimeer 4-15 - 1411 DC Naarden | Postbus 5135, 1410 AC  Naarden - T 035/542 75 01 - F 035/542 76 01 info@vvgw.nl © 2010 Blade: Webdesign, zoekoptimalisatie, e-mail marketing en CRM-software .be .com